PotteålDagens menu:

Det lader til at denne gammeldags Rets Nævnelse,
 har vundet Fiskernes Opmærksomhed.
Efterstående Opskrift er saa afvigende fra de allerede meddelte,
 at vi trykker den, som Eksempel paa den Ulighed, der kan være:

Opskriften ser saaledes ud:

Til Potteaal kan godt bruges smaa Aal.
Derved bliver det en billig Ret,
 som er nem og hurtig at lave  og den smager fortræffeligt.

En emaljeret Gryde sættes over ilden med Sødmælk,
naar denne koger, kommer Aalene i.
 De maa være vel rensede og skaarne i Stykker på en Tommes Længde.

Desuden kommer i Gryden, nogle skrællede og ituskårne kartofler
tilligemed fintskaarne Porrer og Persille;
det hele kan godt komme i paa en Gang.
Naar det er kogt, tilsættes Meljævning og Salt
 og Potteaalen er færdig til at spises med
 eller uden Brød, som man vil.Potteaal
 


I Anledning af, den i Bladet tidligere omtalte, givne opskrift paa den her i tidligere tid,
meget populære "Potte-Aal", der hver Mikkels- og Mortensaften spises hos Fiskere;
skal jeg hermed meddele følgende:

Om aarsagen til navnet er at sige, at Aalene til denne Ret altid blev tillavede i "Jydepotte"
og da en saadant ikke mere var til at faa, hørte mange op med at lave potteaal,
fordi alt Jærntøj gjorde Aalen sort, og den gav afsmag.
   I vor og flere Familjer er den endnu traditionel til hver Mikkelsaften:

En emaljeret Gryde kan nemlig godt bruges ved tillavning af Potteaal,
 og jeg formener, at fremdeles en Høkasse er udmærket.

Aalene (kun Blankaal kan bruges), der ikke gærne maa være over 1 Pd. Stk.
og helst kun ½ Pd., flaaes, rengøres, skæres i Stykker på 1½ Tm. Længde
og maa, som i øvrigt al Fisk jeg kender, helst staa ½ times tid i friskt vand.

En Visk Timjam lægges på bunden af Gryden eller Jydepotten.
Derefter et Lag af Aalestykkerne, dernæst et lag af ituskaarne, haarde Vinteræbler,
blandet med ituskaarne Løg og lidt Salt.

Har man mere Aal kan man lægge nok et lag Aal og æbler,
der gærne maa være lette at faa møre.

Man maa kun bruge saa lidt Vand som muligt - en Kaffekop fuld er i Reglen nok.
Man koger ved Tørve-ild eller i al Fald ved  ikke for stærk ild og under lukket laag,
til Aalene møre, saa man kan tage kødet fra benet, uden at noget deraf hænger ved.
Lidt revet eller stødt Brød tilsættes og retten spises til Bart rugbrød.

Man må ikke røre i Gryden under Kogningen,
da saavel Aal som æblestykker, bør være saa hele som muligt og dog møre.
Er æblerne sure, kan man tilsætte lidt sukker efter smag.


 God appetit


 


Kilde: Fiskeritidende