Omkomne fiskere og sømænd1924

M/S Afrika af Kjøbenhavn
Letmatros,
Hans Peter Larsen Nielsen
(hans hjemsted fremgår ikke)

-------

Motor galease Albatros af Svendborg
Matros,
Hans Skindballe Ottesen
(hans hjemsted fremgår ikke)

-------


 S/S Alice af Kjøbenhavn
Skibet vagtmand,
letmatros, Jens Valdemar Hansen Laursen
(hans hjemsted fremgår ikke)

-------


3mastet skonnert Andreas af Marstal
Skibsfører, Rasmus Rasmussen af Ommel
styrmand, Hans Kresten Petersen af Kragnæs
motorpasser, August Johannes Jensen af Stenlille
letmatros, Karl Aksel Andersen af Tved
kok, Peter Harry Vilhelms af Flemløse

-------


2mastet kutter Anna af Tofte
17 mand omkomne
(ingen yderligere oplysninger)

-------


S/S Baltic af Kjøbenhavn
Styrmanden, H. A. Heilmann Hansen
af Frederiksberg
maskinmester, Håkonsen af Sverige

-------


2mastet kutter Delphinen af Thorshavn
1 mand, Jacob Joensen
(hans hjemsted fremgår ikke)

-------


1mastet fiskerfartøj Ebba af Skagen
Fisker, Niels Sund Jensen af Skagen
fisker, Peter Hjort af Skagen
fisker, Jens Christian Bertelsen af Skagen
fisker, Ejnar P. J. M. Petersen af Skagen

-------


3mastet skonnert Energi af Marstal
Ungmand, Asger Ryg Jacobsen
(hans hjemsted fremgår ikke)

-------
 

2mastet kutter General Gordon af Trangisvaag
Føreren, Poul Michelsen af Tveraa
bedstemand, E. F. M. Hejnesen af Sumbø
kok, S. J. Vang af Famien
motorpasser, Niels P. Poulsen af Kvalbø
fisker, M. L. Petersen af Frodebø
fisker, G. F. D. Vang af Frodebø
fisker, J. M. Jacobsen af Frodebø
fisker, J. J. F. Poulsen af Kvalbø
fisker, J. E. H. Adelvold  af Kvalbø
fisker, D. S. Jensen af Kvalbø
fisker, Poul Jespersen af Kvalbø
fisker, E. Nordberg af Kvalbø
fisker, J. S. Jespersen af Kvalbø
fisker, P. J. Ludvig af Kvalbø
fisker, N. J. Michelsen af Kvalbø
fisker, J. Ludvig  af Kvalbø
fisker, Meinert Ludvig af Kvalbø
fisker, Ole Petersen af Skaalevig
fisker, J. C. C. Christiansen af Tveraa

-------


Fiskefartøj, Georg Stage af Esbjerg
Føreren, P. A. P. Ahlberg af Esbjerg
fisker, Th. Sand af Løkken
1 fisker fra Haderslev
(hvis navn ikke er oplyst)

-------
 

Skonnert Gudrun af Horsens
Letmatros,
Edvard Akton Sørensen af Villersø

-------


Skonnert Haabet af Assens
Føreren,
Jørgen Petersen af Assens

-------


Fiskefartøj Hekla af Esbjerg
fisker, Alfred Hagbart Schmidt
af Esbjerg
fisker, Ole Pedersen Nees af Vrist

-------


Fiskefartøj Ingeborg II af Esbjerg
Fisker, Jens Peter Jensen
(hans hjemsted fremgår ikke)

-------
 

Kutter Karensine af Esbjerg
Føreren,
Jens Christian Jensen af Esbjerg

-------
 

2mastet fiskerfartøj Ketty af Esbjerg
Skipper, Christian Ditlev Svendsen af Esbjerg
fisker, Ferdinand Hyttel af Sæby
fisker, Axel Andersen af Esbjerg
fisker, Hans Christian Svendsen af Strandby

-------


3mastet skonnert Leif af Rudkjøbing
Føreren, Hans Roløkke af Svendborg
styrmand, Jensen af Svendborg
matros, Magnus Pedersen af Snøde paa Langeland
kok, August Hansen af Bandholm
Førerens, svigerdatter og hendes barn
(deres navne og hjemsted fremgår ikke)

-------
 

4mastet Skonnert Lynæs af Svendborg
8 mand omkomne
(ingen yderligere oplysninger fremgår)

-------


Motor skonnert Malaya af Kjøbenhavn
Smører,
Harald Christian Valdemar Larsen
(hans hjemsted fremgår ikke)

-------


Motor galease Marie af Aalborg
Matros,
Anders Christian Gregersen af Thisted

-------
 

3mastet skonnert N. Hansen af Marstal
Fører, Niels Peter Christensen
samt 5 mand omkomne
(ingen yderligere oplysninger om de 5)

-------
 

S/S Niels af Rudkjøbing
Fyrbøder,
Frederik Christian Jensen Lysbjerg
af Tressebølle Snøde Sogn, Langeland

-------


S/S Nordfarer af Kjøbenhavn
Kaptajn, Mads Jens Madsen
(hans hjemsted fremgår ikke)

-------


4mastet skonnert Olga af Thurø
Matros,
Aage Vestman af Kjøbenhavn

-------


S/S Paris af Kjøbenhavn
Fyrbøder, A. Holmgren
(hans hjemsted fremgår ikke)

-------
 

3mastet skonnert Primo af Marstal
Skibsfører, Carl Rasmussen af Marstal
styrmand, Georg Vilhelm Wilde af Svendborg
letmatros, Johan Frederik Gottlieb af Kjøbenhavn
letmatros, Ernst William Voorsaa Jessen af Aalborg
letmatros, og Arthur Annanias Aagaard Hansen af Ærøskøbing
ungmand, Thor Louis Pedersen af Ondløse
ungmand, Karl Høgh Christensen Bødker af Aarhus
kok, Aage Magnus Kristensen af Vindblæs

-------
 

Kutter Sjøriddarin af Vaag
fisker, Joen Gudmund Michelsen af Vaag
fisker, Ludvig Kristian Vilhelms af Vaag
fisker, Poul Johannes Christiansen af Vaag
fisker, Mikkel Pauli Christiansen af Vaag
fisker,  Jacob Christiansen af Vaag
fisker, Niels Juel Magnussen af Vaag
fisker, Marius Augustinus Hjelm af Vaag
fisker, Johan Nordendal af Vaag

-------
 

2mastet fiskefartøj Standard af Esbjerg
Fiskeskipper,
Hans Sørensen Olesen af Esbjerg
fisker, Harry Jensen af Esbjerg
fisker, Albinus Sørensen af Frederikshavn

-------
 

S/S Thor af Sønderborg
Skibsfører Lorenzen
maskinmester Clausen
kok, Spange
fyrbøder, Hornegger
Passagererne:
toldassistent, Petterson og dennes barn
grosserer, Carøe
spejder, Skotte Sjøsted
spejder, Wilh. Nielsen
spejder, Kaj Mulvad Jørgensen
spejder, Folmer Jensen
(deres hjemsteder fremgår ikke)

-------


3mastet skonnert Willemoes af Marstal
Styrmanden, Claus Jepsen Bager
(hans hjemsted fremgår ikke)

-------