Omkomne fiskere og sømænd1927

Fiskefartøj A. 2544
Fisker,
Peter Petersen af Ajstrup

-------
 

S/S Absalon af Kjøbenhavn
Ungmand,
 Ejner Søren Hansen af Korsør

-------


S/S Agnete Mærsk af Odense
3. Styrmand, J. E. Eriksen
(hans hjemsted fremgår ikke)

-------2mastet fiskefartøj Albert af Trangisvaag
Fisker, Sofus Olaf Jensen
(hans hjemsted fremgår ikke)

-------
 


Motor tjalk Calø af Aabenraa
Føreren, Hans Bruhn af Aabenraa
bedstemand, Heinrich Boderius af Süderstapel
kok, Reinhardt Tage Espensen Jensen af Faarup
 dreng, Gustav Schmidt af Aabenraa.

-------3mastet skonnert Cathrine af Thurø
Føreren,
Hans Peter Hansen af Thurø

-------


Motor skonnert Chile af Kjøbenhavn
Maskinassistent,
Leo Marentius Havlykke Nielsen
af Kjøbenhavn

-------


S/S Danefelt af Aalborg
Hovmester,
Johannes Ferdinand Ørvald af København

-------
 

M/S Danmark af Kjøbenhavn
Matros, Lars Kristensen Rosgaard
(hans hjemsted fremgår ikke)

-------


S/S Dansborg af Kjøbenhavn
Letmatros, Simond Peder Christiansen
(hans hjemsted fremgår ikke)

-------


S/S England af Kjøbenhavn
Letmatros,
Herluf Robert Andersen af Skive

-------


2mastet fiskerfartøj Florens af Thorshavn
7 Omkomne
(ingen yderligere oplysninger)

-------


S/S Florida af Kjøbenhavn
Koksmath,
Rasmus Jensen Breaum af Rudkjøbing

-------


Fiskefartøj Freden af Skagen
Skipper og ejer,
Osvald Holger Andreas Madsen af Skagen
fisker, Johan Markus Johannes Jacobsen
af Skagen
fisker, Jens Peter Larsen af Skagen
fisker, Christen Peter Bimler af Sæby

-------
 

3mastet skonnert Glory af Marstal
Letmatros,
Laurits Thorvald Frederiksen af Kjøbenhavn

-------


M/S Hafnia af Kjøbenhavn
Ungmand,
Frode Hannibal Kube Lind af Aarhus

-------


Fiskefartøj Hansine af Frederikshavn
Fiskeskipper,
Fritz Vilhelm August Nielsen af Frederikshavn

-------


Fiskefartøj Havet af Grenaa
Fisker,
Albert Carl Nielsen af Grenaa

-------


S/S Henry Tegner af Kjøbenhavn
Messedreng,
Juul Kristian Hansen af Kobberup

-------


S/S Hermod af Kjøbenhavn
Skibsfører, Holger Rasmussen af Stubbekøbing
1. styrmand, Niels Marius Berg af Nordby, Fanø
2. styrmand, Valdemar Fiedler Jensen af Christiansø
1. maskinmester, Knud Helge Hansen af Helsingør
2. maskinmester, Carl Krüger Christiansen af Aarhus
3. maskinmester, Andy Petersen af Kjøbenhavn
maskinassistent, Carl Oluf Jakobsen af Padesøbjerg
telegrafist, Jens Evald Pedersen af Kjøbenhavn
hovmester, Jens Marius Nielsen at Aastrup
kok, Holger Emil Mortensen af Kjøbenhavn
matros, Carl Vilhelm Sørensen af Tranebjerg
matros, Einar Peter Anton Sørensen af Vejle
matros, Axel Christian Larsen af Aaker
matros, Einar Larsen fra Færøerne
letmatros, Ole Sigvart Olsen fra Færøerne
letmatros, Aage Pedersen af Kjøbenhavn
fyrbøder, Peter Reislich fra Tyskland
fyrbøder, Jakob Martin Jakobsen af Hylke
fyrbøder, Knud Jørgen Oluf Nielsen af Kjøbenhavn
kullemper, Melf Fernando Alexander Rasmussen
af Kjøbenhavn
messedreng, Carlo Henry Hansen af Kjøbenhavn

-------
 

S/S Hugo af Kjøbenhavn
Skibsfører, K. S. Therkelin af København
1. styrmand, Martinius Munniche af København
2. styrmand, Valdemar Madsen af København
1. mester, Kay Stahl Larsen af Kjøbenhavn
2. mester, Lauritz Espersen af Aarhus
3. mester, Lars Larsen af Frederikshavn
hovmester, Anders Høed af Svendborg
kok, Eivind Jørgensen af København
messedreng, Axel Jensen af Nordby Fanø
matros, Poul Riise af København
matros, Charles Kofoed af København
letmatros, Viggo Jørgensen af Thurø
letmatros, Erik Hansen af Neksø
jungmand, Erik Petersen af Dragør
dæksdreng, Georg Buchwald af Gerløv Mark
donkeymand, Helmuth Nielsen af København
fyrbøder, Rudolf Hørnung af Kormdrup
fyrbøder, Frants Søderberg al København
fyrbøder, Islods Strimberg af Dragør
passagerer:
Bruno Rohde af København
tømrer, Axel Andersen af København
murer, Viggo Larsen af København
Oluf Sørensen af Butterup

-------
 

S/S Inga af Kjøbenhavn
Dæksdreng,
Johannes Marius Ellegaard Jensen
(hans hjemsted fremgår ikke)

-------
 

S/S Johanne af Esbjerg
Skibsfører H. C. Nielsen af Odense
1. styrmand, Holger Brnhn-Petersen af Holsted
2. styrmand, J. Hall-Larsen af Frederiksberg
1. mester, C. Christoffersen af København
2. mester, J. A. Thorsen af Horsens
maskinassistent, N. C. Hoe af Randers
hovmester, K. Germansen af Nordby
matros, G. Søjborg af Nordby
matros, E. J. Nielsen af Nordby
matros, O. Neuman af Verde ved Kiel
matros, N. Schultz af Verde ved Kiel
donkeymand C. Stankevicius
fyrbøder, R. Munguia af Pasajes de San Juan
fyrbøder, P. Rryckner
ungkok, Th. Sørensen af Hjerting
dreng, M. Strahle af Ulm am Donau

-------


S/S Jægersborg af Kjøbenhavn
Fyrbøder,
Erik August Achen af Rønne

-------
 

Motor jagt Kaj af Maarup Havn
Sømand, Hans Vilder
(hans hjemsted fremgår ikke)

-------
 

M/B Krigeren af Nykøbing Falster
Føreren,
Martin Peter Danielsen af Nykøbing Falster

-------
 

5mastet bark København af København
Styrmand, Jacobsen
(hans hjemsted fremgår ikke)

-------
 

S/S London af København
 Maskinassistent, Aksel Haral Jönsson
(hans hjemsted fremgår ikke)

-------
 

Fiskefartøj Lydia af Esbjerg
Fisker,
Ole Smedegaard af Esbjerg

-------
 

S/S Mette Jensen af København
3. Mesteren,
Albert Adrian Georg Lebrecht af Helsingør

-------
 

2mastet fiskefartøj Märtha af Rødvig
Bedstemand, Martin Marinus Bertelsen
(hans hjemsted fremgår ikke)

-------
 

Fiskefartøj Nordcap af Frederikshavn
Matros Jørgen Christian Jørgensen
(hans hjemsted fremgår ikke)

-------
 


Fiskefartøj Platessa af Skagen
Fisker,
Axel Madsen at Skagen

-------
 

Fiskefartøj Rigmor af Nordby
Skipper, Markus Iversen Skov af Fanø
fisker, Tage Rasmus Hansen af Esbjerg

-------
 


S/S Susan Mærsk af Odense
Fyrbøder, Carl August Hartmann
(hans hjemsted fremgår ikke)

-------

 

Fiskefartøj Svend Aage af Esbjerg
Fiskeskipper,
Charles Hardin Larsen Haandbæk
bedstemand, Thorvald Andersen
fisker, Trode Tulling
fisker, Bonde Christensen
alle af Esbjerg

-------
 

Galease Villig af Neksø
Letmatros, Hans Christensen
af Aarslev Mark pr. Hjordkær

-------

 

2mastet fiskerfartøj Volunteer af Thorshavn
Fisker, Hans Andreas Gaardbo
(hans hjemsted fremgår ikke)

-------


2mastet kutter Ørvingur af Trangisvaag
Fisker,
Johannes Poulsen af Sand

-------