Omkomne fiskere og sømænd

Navnene på nogle af de omkomne - er ikke opgivet i året - 1902
 
1902


 

3mastet skonnert Alva af København
Kaptajn, L. C. Nielsen af Thisted,
styrmand, L. C. Jørgensen af Vestervig,
letmatros, Eiler K. Petersen af Klitmøller
letmatros, J. C. A. Jacobsen af Thisted.
ungmand N. Pedersen af Skjoldborg
kok C. Christensen af Viborg.

------
 

Skonnert Hans Christensens Minde af Faaborg
 Kaptajn, F. Rasmussen Storm af Svanninge,
styrmand, L. M. Johansen af Bjerreby,
ungmand F. Storm af Svanninge,
kok R. T. Madsen af Nyborg,
samt Harald Gundersen
(også kaldet Amundsen) af Laurvik

------

Skonnertbrig Inger Margrethe af Skive
 Kaptajn, Iversen af Aalborg,
styrmand, E. M. Sørensen af Frederikssund,
 letmatros, J. K. Jensen af Ø. Hornum,
letmatros, N. Marinus Sørensen af Ove,
letmatros, P. K. Hansen af Kundby,
samt kok, Karl M. Sørensen af Silkeborg.

------


Skruedamper Knud af Aalborg

Kaptajn, I. P. Sørensen,
 1ste maskinmester, O. C. Olesen,
 2den maskinmester, L. P. Svendsen,
 maskinassistent, O. Backe,
hovmester, H. L. Nielsen,
matros, Hans Nielsen
letmatros, Holger Sørensen,
 alle af Aalborg,
 samt kok, S. Johansen af Læsø.

------
 

Skonnert Marie af Marstal
 Kaptajn, J. P. Hansen af Marstal,
styrmand, K. Hansen af Rudkjøbing,
matros, L. S. Andersen af Marstal,
letmatros, R. S. M. Thrane af Odense,
ungmand S. M. Jensen af København,
samt kok, R. J. Jakobsen af Rudkjøbing.

------


Skonnert Skimer af København
Kaptajn, P. R. Hansen af Sundbyerne,
 styrmand, L. P. Mortensen af Skjelskør,
ungmand, C. P. Johansen af Hals,
og kok, M. A. Melkjorsen af Hals,
samt letmatros, J. Christiansen,
 formentlig fra Norge.

------


3mastet skonnert Skjold af København
 Kaptajn, I. C. Kjølhede af Nykjøbing Mors,
 styrmand, N. Holler af Klitmøller,
letmatros, F. Oxholm af Kjøbenhavn,
letmatros, N. Johansen af Nykjøbing på Falster,
samt dæksdreng, M. Christensen af Sallingsund.

------


Skonnertbrig Svava af Bogø
Kaptajn, C. F. J. Jensen,
samt kahytsdrengen
(navnet er ikke opgivet)

------


Skonnert  Anna af Aarhus
Letmatros Frits Jørgensen Hansen
 af Aalborg

------


Dæksbaad Esther af Hjerting
Fisker Niels Kristian Jensen
af Hjerting

------
 

3mastet skonnert Eva af Rudkøbing
Ungmand, Jens Oscar Sørensen
 af Læsø

------

Slup Fremad af Læsø
 
Ungmand, Jens Christian Jensen
 af Læsø

------


Skonnert Hans Christensens Minde af Faaborg
Kaptajn, Richard F. C. Nielsen
 af Falsled

------


Skonnert Jens Nielsen af Thurø
Kok, Johan Magnus Lassen
 af Kjøbenhavn
(druknet ved badning)

------


2mastet kutter Johanne af Vaag
Fisker, Jens Johan Joensen
 af Vaag

------
 

3 mastet skonnert Jørgen Olsen af Marstal
Styrmand, Melchior Sørensen Kirch
af Hals

------


Skonnertbrig Olga af Marstal
Ungmand, Christen Christensen
af Lunde

 ------
 

3mastet skonnert Rossing af Svendborg
Letmatros, Jens Mikkelsen
af Fousing

------

Galease Svea af Hobro
Matros, Peder Kristen Pedersen
 af Skyum

------
 

Skruedamper Vordingborg af København
Matros, Oluf Christiansen

------


2mastet skonnert Zampa af Troense
Ungmand, N. P. A. Vinther
 af Svendborg