Omkomne fiskere og sømænd1917

Dampskib Ajax af Helsingør
 Kaptajn, Christen Christensen Krog af Aarhus
2. styrmand,
Albert August Frederik Johansen af Kjøbenhavn
1. maskinmester, Anders Peter Eli Andersen af Birkerød
2. maskinmester, Adolph Ikman Gustafsson af Stockholm
kok, Svend Gunnar Bendt Christensen af Kjøbenhavn
matros, Holger Otto Wilhelm Eriksen af Kjøbenhavn
matros, Cornelius Johannes Larsen af Norge
matros, Pedro Careño af Spanien
fyrbøder, Julius August Nissen af Korsør
fyrbøder, Laust Hansen Ott af Hessellund
fyrbøder, Knut Nestor Lund af Gefle

-------


Dampskib Angantyr af Kjøbenhavn
Letmatros,
Valdemar Holger Larsen af Tølløse

-------


Dampskib Anglo Dane af Kjøbenhavn
Fyrbøder,
Niels Viggo Jonsberg at Kjøbenhavn

-------


Dampskib Anna af Esbjerg
 2. Styrmand,
Miliam Hakon Sørensen af Sønderho

-------


Galease Anna af
Aarhus
Kaptajn, Niels Jensen af Aarhus
bedstemand, Søren Valdemar Jensen af Aarhus

-------


Galease Ane Marie af
Aalborg
Kaptajn,
Niels Andreas Larsen Nielsen af Thisted

-------
 

Barkskib Areola af Korsør
Kaptajn, Anthon Hansen af Kolding
styrmand, J. M. Rødgaard af Esbjerg
tømmermand, Kasper Kr. Vathonen
af Nystad (Finland)
matros, Magnus Viktor Sørensen af Odder
matros, Viktor Emanuel Gunnuson af Karlskrona
matros, Johan Jacob Kanniainen af Finland
letmatros, Johannes Marius Christensen af Ishøj
letmatros, Frithjof Buchhave Billmann af Kjøbenhavn
ungmand, Harry Emil Jensen af Kjøbenhavn
ungmand, Valdemar Ingemann Christensen af Sæby
ungmand, Arne S. Andersen af Risør
kok, Steward Gordon Thomas Gunnersen
af Porsgrund

-------


3mastet skonnert Astræa af Marstal
Kaptajn, Abraham Kristian Svane
styrmand, Valdemar Holm af Marstal
kok, Hans Jørgensen af Rønne
matros, Johan Christensen af Tværaa
matros, Alasse Silvo af Cap Verdeske Øer
letmatros, Mads Jensen af Løgstør
ungmand, Louis Vinecke af Kjøbenhavn

-------

 

Dampskib Aurora af Kjøbenhavn
Matros,
Christian Hamborg Dybdahl Larsen
af Kjøbenhavn

-------


2mastet kutter Beinisvór af Vaag
Fisker,
Poul Horn af Haldersvig

-------


3mastet skonnert Bris af Rødby Havn
Ungmand, Peter M. Jørgensen af Thurø
kok, Anker Poulsen Hansen af Fløjbjerg

-------


3mastet skonnert Caroline Kock af Marstal
Ejnar Axel Peterson
af Kjøbenhavn

-------
 

Dampskib Ceres af Kjøbenhavn
2. Maskinmester,
Svend Hans Peter Danielsen af Nyborg
fyrbøder, Erik Arth Jacobus Olsson af Malmø

-------
 

Dampskib Dagny af Kjøbenhavn
Matros, Johan Karlsen af Tromsø
kok, Carl Christian Sørensen af Læsø

-------


Dampskib
Dana af Kjøbenhavn
Kok, Jens Hansen af Fanø
matros, Ivar Kuunisimaki at Finland
fyrbøder, Otto Olsson af Sorø
fyrbøder, Niels Pedersen af Kjøbenhavn

-------
 

Skonnert Elise af Helsingør
Kaptajn, Snorre Snorrason af ?
Sofus Emil Madsen af Munkebjergby
Karl Dusinus Larsen af Byrstinge
Karl Magnus Gösta Haller af Ljungsås, Sverige

-------
 

Barkskib Elsa af Kjøbenhavn
Matros, Peder Pedersen af Udbyhøj
letmatros, Johannes Madsen af Esbjerg
letmatros, Niels Bengtson af Stockholm
letmatros, Arvid Hylen af Halmstad
letmatros, Anton Matsson af Åbo

-------
 

3mastet skonnert Freden af Marstal
Kaptajn, Hans Peter Christensen af Marstal
matros, Lauritz Julius Frederik Rasmussen
af Øieringe

-------
 

Sandpumpedampskib Frederiksholm af Kjøbenhavn
Kaptajn, Frands Halvor Mygind af Kjøbenhavn
styrmand, Philip Carlo Lysgaard Willadsen af Kjøbenhavn
1. maskinmester, Morten Emil Henriksen af Kjøbenhavn
2. maskinmester, Niels Jensen Navrbjerg af Kjøbenhavn
fyrbøder, Frans Israelsen af Kjøbenhavn
matros, Jens Chr. Jensen af Kjøbenhavn
matros, Søren L. Weng af Kolding
og passager,
skibsfører, Jens Albertsen Boye af Marstal

-------Dampskib
Frisia af Kjøbenhavn
Kaptajn, Carl Emanuel Larsen af Kjøbenhavn
1. styrmand, Poul Axel Lenander af Kjøbenhavn
2. maskinmester, Henrik Vikta Henriksen af Kjøbenhavn
3 maskinmester, Henry Kristian Larsen af Kjøbenhavn
hovmester, Hans C. M. Wimmelmann af Kjøbenhavn
tømmermand, Carl Johan Gustafsson af Kjøbenhavn
letmatros, Jens Ole Hansen af Kjøbenhavn
fyrbøder, Thorvald Fred Vidiendal af Kjøbenhavn
fyrbøder, Jens Petri Andersen af Kjøbenhavn
1. maskinmester, Peter Laurits Emil Hansen af Rudkjøbing
matros, Richard Olsen af Skelby
matros, Axel Jeppesen af Valby
matros, Florentinus Christiansen af Roskilde
messedreng, Anton Emil Engelbrecht Jørgensen af Aarhus
letmatros, Laurits Kristian Hansen af ?

-------
 

Skonnert Gerda af Kjøbenhavn
Kaptajn, Hjalmar Illum af Bogø
2 Mand af ubekendt navn og hjemsted

-------
 

3mastet skonnert Gerda af Aalborg
Kaptajn, Rasmus Sørensen Nielsen
af Græsvænget pr. Marstal
styrmand, Helge L. Franzell af Jacobstad
styrmand, Kaj Adolf Svendsen af Kjøbenhavn
matros, Niels L. Sørensen af Horsens
matros, Karl W. V. Nielsen af Ribe
letmatros, William Overbye af Kjøbenhavn
letmatros, Ludvig Christian Larsen af Horsens
letmatros, Arend Bloembergen af Assen (Holland)
letmatros, Aaren Dyall af Barbadoes
steward, André Anson af Libau


-------


Dampskib
Gunhild af Kjøbenhavn
 1. Maskinmester Lauritz J Madsen af Kjøbenhavn
hovmester, Hans Christian Johansen af Kjøbenhavn
matros, Ludvig Martin Michelsen af Kjøbenhavn
fyrbøder, Waldemar Nielsen af Kjøbenhavn
fyrbøder, Niels Nielsen af Kjøbenhavn
fyrbøder, Laust Christensen Kusk af Kjøbenhavn

-------
 

Dampskib Gurre af Kjøbenhavn
Kaptajn, Arnold Johannes Nielsen af Kjøbenhavn
1. styrmand, Otto Schroll af Kjøbenhavn
2. styrmand, Julius Chr. Hammer af Kjøbenhavn
baadsmand, John P Svensson af Kjøbenhavn
tømmermand, Jan Abelneck af Holland (?)
1. maskinmester, Louis Nicolai Bønnelycke af Kjøbenhavn
2. maskinmester, Andreas Peter Andersen af Kjøbenhavn
3. maskinmester, Søren Andreas Hansen af Kjøbenhavn
assistent, Kaj A. Sørensen af Kjøbenhavn
matros, Axel Nielsen af Kjøbenhavn
matros, Hans Carlo Albinus Persson af Kjøbenhavn
letmatros, Kristian Edvard Hansen af Kjøbenhavn
fyrbøder, Peter Alex Louis Jensen af Kjøbenhavn
fyrbøder, Laurits Valdemar Andersen af Kjøbenhavn
fyrbøder, Johs. Dinesen Iversen Bøgebjerg af Kjøbenhavn
fyrbøder, Axel Rudolf Ekeblad af Kjøbenhavn
fyrbøder, Valdemar Martin Nielsen af Kjøbenhavn
hovmester, Th. Rasmussen af Kjøbenhavn
kok, Johannes Madsen af Kjøbenhavn
messedreng, Ferdinand Herman Bruus af Kjøbenhavn
fyrbøder, Charles Peter Axel Leonard Mortensen
af Frederiksberg

-------
 

3mastet skonnert H. B. Linnemann af Marstal
Kaptajn, Laurits C. Hansen af Marstal
2. styrmand, Arthur Christian Christensen af Nakskov
kok, Carl Hansen af Rudkjøbing
matros, Paul Christian William Brandt
af Frederikssund

-------
 

Dampskib Harald Klitgaard af Kjøbenhavn
Hovmesteren,
Jens Marius Frederik Jensen af Sundbyerne

-------
 

Barkskib Hawthornbank af Kalundborg
Kaptajn, Ludvig Thjellesen af Marstal
2. styrmand, Anker S. P. Hyllevig af Kjøbenhavn
sejlmager, P. Jørgen Pehrsson af Sejerø
matros, Nils Johansson af  Sverige
matros, Nils Hafsson af Sverige
matros, Vilhelm Sørensen af Hjørring
letmatros, Hans Peter Nielsen af Marstal
letmatros, Chr. Christen Aalborg af Kalundborg
kahytsdreng, Hans Peter Hansen af Kalundborg

-------


Fiskefartøj Heimdal af Frederikshavn

Matros,
Paulus Poulsen af Vesterø

-------
 

Dampskib Hekla af Kjøbenhavn
Kaptajn, Poul Frederik Poulsen af Kragstrup
2. styrmand, Henry Schou af Kalundborg
1. maskinmester, Olaf Nicolai Pedersen af Allinge
2. maskinmester, Niels Valdemar August Molbye af Nøvling
3. maskinmester, Peder Sørensen Pedersen af Hansted
hovmester, Peter Thorvald Petersen af Aarhus
kok, Martin Vilhelm Dagsberg af Kjøbenhavn
messedreng, Julius Johansen Nielsen af Aarby
matros, Karl Højen Simonsen af Skagen
matros, Giuseppe Mirabella af Torre del Greco
matros, Domenico Palomba af Torre del Greco
fyrbøder, Andrea Eposito af Torre del Greco
fyrbøder, Giuseppe Barbarulo af Torre del Greco

-------


Halvdæksbåd Helga af Helsingør
Fisker, Christian Møller af Helsingør
fisker, Rasmus Hansen af Helsingør


-------


Dampskib Holar af Kjøbenhavn

1. Maskinmester,
Georg Petersen af Kjøbenhavn

-------
 

3mastet skonnert Hydra af Marstal
Kaptajn, Eli Johannes Rasch af Marstal
matros, Emil Thorvald Christensen af Rudkjøbing
ungmand, Johannes Hansen af Hellerup
 samt 3 mænd
som formentlig var af norsk eller svensk nationalitet
deres navne kendes ikke

-------


Dampskib J. C. Jacobsen af Kjøbenhavn
Matros,
Carl Viggo Petersen af Kjøbenhavn


-------


Kvase Kjerteminde af Kjerteminde

Fisker,
Jens Kristian Jensen af Kjerteminde


-------


Dampskib Lars Kruse af Kjøbenhavn

Kaptajn, John Petersen af Nykjøbing Falster
 2. styrmand, Julius James Høyer af Kjøbenhavn
2. maskinmester, Emil M. Allitsø af Kjøbenhavn
3. maskinmester, Otto Strand af Kjøbenhavn
tømmermand,
Charles Wilhelm Møller af Kjøbenhavn
matros, Jens Regnar Petersen
af Them pr. Silkeborg
matros, Frederik Carl Herman Møller af Kjøbenhavn
matros, Anthon Johan Tattland af Norge
matros, Gustav Vilhelm Johannessen af Norge
matros, Henrik Albert Unerva af Finland
letmatros, Otto Tinus Nørgaard af Vesterø
fyrbøder, Carl Erland Berger af Kjøbenhavn
fyrbøder, Niels Kristian Henry Jens Nielsen af Kjøbenhavn
fyrbøder, Hans Kristian Nielsen af Herning
fyrbøder, S. C. Christensen af Aalborg (?)
hovmester, Charles Frederik Emil Nielsen af Aarhus
kok, Jens Villum Nielsen
af Rørvig pr. Nykjøbing Sjælland

-------


Dampskib Marie af Esbjerg

Matros, Marius Oscar Nielsen af Hobro
fyrbøder, Niels Carl Christian Nielsen
af Kjøbenhavn

-------


Galease Marie af Marstal

Letmatros,
Christian Hermansen af Marstal

-------
 

Motorkvase Marie af Koldby
Fisker,
Peter Julius Paulsen af Fensten


-------


Dampskib Margrete af Kjøbenhavn

2. styrmand, Georg Reinecke Jørgensen af Horsens
hovmester, Harald Bernhard Laurits With af Romø
fyrbøder, Christian Wilhelm Boye af Marstal
fyrbøder, Carl Oscar Carlsson af Sköfde

-------


Motorskib Martinique af Kjøbenhavn

Letmatros,
Magnus Antonius Øvergaard Jacobsen af Haldum

-------
 

Dampskib Nancy af Esbjerg
Matros, Hans Hovsing af Kjøbenhavn
matros, Jens Peter Petersen af Assens
matros, S. A. Alm af Gøteborg

-------


Dæksbåd Nanny af Marstal
Fader og søn,
Hans Clausen Christensen
Hans Martin Christensen begge af Marstal

-------


Barkskib Nelly af Kjøbenhavn
Kaptajn, Hans Jørgen Hansen af Odense
1. styrmand, Hans Olaf Olsen af Ullerslev
2. styrmand, Johannes Henry Jensen af Stubbekjøbing
kok. Jens Alfred Jensen af København
sejlmager, Tobias Olsen af Horten
tømmermand, Harald Oskar Rudolph Frølander
af Sorø Landsogn
matros, Johan Octavius Knud Fleischer af Grønland
matros, Johan Frederik Jensen af Odense
matros, Arnold Evald Johnsen af Esbjerg
matros, Aage Oskar Louis Wienecke af Lyngby
letmatros, Carl Marius Hansen af Odense
letmatros, Henry Frederik Peter Hansen af Odense
letmatros, Alf Hangaas af Bodø
ungmand, Odin Johan Pedersen af Sæby
ungmand, Poul Møller af Kolding
kahytsdreng, Helmer Georg Ingemann Thomsen
af Esbjerg

-------

Dampskib Nerma af Esbjerg

1. Styrmand, Niels Marius Jakobsen af Thurø
2. styrmand,
Niels Kristian Jørgensen af Kjøbenhavn
1. maskinmester, Viggo Anders Jakobsen af Aalborg
 2. maskinmester,
Christian Heinrich Holger Ditlevsen af Kjøbenhavn
hovmester, Niels Anthonisen Jessen af Esbjerg
matros, Andreas Jakobsen af Glostrup
fyrbøder, Johannes Einar Edwin Svensson
af Stockholm

-------
 

2mastet fiskefartøj Nordjylland af Esbjerg
Skipper, Christian Peder Jørgensen af Frederikshavn
fisker, Edmund Valdemar Pedersen af Frederikshavn
fisker, Johannes M. Pedersen af Esbjerg
fisker, Vilhelm M. Pedersen af Esbjerg
fisker, Jørgen Christensen af Esbjerg
fisker, Niels Christian Sørensen Lang af Aalborg

-------


Dampskib Novillo af Kjøbenhavn

2. Maskinmester,
Peter Kaarup William Hansen af Kjøbenhavn
fyrbøder, Li Peu Sing af Kina
fyrbøder, Lin ah Yole af Kina
fyrbøder, Emilio Gômez af Argentina


-------


Fiskekvase Olga Elisabeth af Kristianssand
Letmatros,
Hans Peter Kristoffersen af Kolding

-------
 

Dampskib Odense af Kjøbenhavn
Matros, Gustaf Booth af Nässjö
matros, Carl Ivar Nicolai Jacobsen
af Kjøbenhavn

-------
 

2mastet fiskefartøj Oregon af Esbjerg
Skipper, Eskild Bent Eskildsen af Esbjerg
fisker, Karl Petersen af Esbjerg

-------
 

Dampskib Perm af Kjøbenhavn
Hovmester, Peter Sørensen af Endelave
kahytsdreng, Fanny Milton August Ernst
af Kjøbenhavn

-------
 

Dampskib Peter Willemoes af Kjøbenhavn
1. maskinmester, Niels Henry Nielsen af Hornbæk
2. maskinmester,
Alfred Valdemar de Lemos af Kjøbenhavn

-------
 

Dampskib Radaas af Kjøbenhavn
Matros, Roland Rath
af Kjøbenhavn

-------


Dampskib Robert af Kjøbenhavn

1. Maskinmester, Jens Ludvig Erik Mortensen
2. maskinmester, Chr. Jørgen Christoffer Jørgensen
begge af Kjøbenhavn
kok, Christian Larsen af Hou
matros, Anders Peter Andersen af Kjøbenhavn
fyrbøder, Valdemar Holger Laursen af Gunderslev
fyrbøder, Kristen Rasmussen Kristiansen af Ølsted
fyrbøder, Frits Anton Vilhelm Løycke af Kjøbenhavn
messedreng, Niels Hilder G. Rasmussen
af Kjøbenhavn

-------
 

Dampskib Rosborg af Kjøbenhavn
fyrbøder, Aage Erik Abelon Smith af Kjøbenhavn
1. maskinmester, Carl Peter Dahl Pind af Kjøbenhavn
hovmester, Hans Rindby af Esbjerg
tømmermand, Anders Peter Olsen af Nykjøbing Falster
matros, Per Nilsson af Sverige
messedreng,
Helge Florentin Jønsson af Christianshavn

-------


3mastet skonnert Rosenhjem af Marstal
Letmatros,
Poul Ludvig Hansen af Kjøbenhavn

-------
 

Dampskib Russia af Kjøbenhavn
Matros, Olaf Olson af Tønsberg
matros, Christian Larsen af Kjøbenhavn
matros, Axel F. Carlsson af Gøteborg
donkeymand, Claus Holm af Uddevalla

-------


3mastet skonnert Sofie af Kalundborg

 Kaptajn, S. Svendstrup af Ærøskøbing
styrmand, S. Christensen af Vejle
styrmand, Axel Vilhelm Henrik Jensen af Korsør
letmatros, Carl Nielsen af Rønne
letmatros, Peter Axel Christensen af Aalborg
kok,  Carl V. Nielsen af Kjøbenhavn

-------


Skonnert Sophie af Nykøbing Mors
Føreren, J. Svendsen af Nordby paa Fanø
styrmand, Niels Peter Jensen af ?
letmatros, Fritz Viggo Iversen af Esbjerg
ungmand, Christian Marinus Thomsen af ?

-------
 

Fuldskib Svanen af Kjøbenhavn
1. styrmand, Frede Salling af Kjøbenhavn
tømmermand, Peder Pedersen af Kjøbenhavn

-------
 

Dampskib Ulfsborg af Kjøbenhavn
1. Styrmand, Hans Hemmingsen af København
2. styrmand, Hans Peter Hansen af Løgstør
1. maskinmester, Christian Lauritz Nielsen af København
2. maskinmester, Hans Henrik Schmidt af Dragør
maskinassistent, Christian Syberg Christiansen af Dragør
hovmester, Mathias Laurits Knudsen af Roskilde
kok, Frederik Ferdinand Ludvig Georg Wagner af København
skibsdreng, Valdemar Emil Nielsen af Helsingør
matros, Egidius Konstantin Fagerstrøm af Finland
matros, Evin Johannes Sjøblom af Finland
matros, Johan Albert Widolf Pettersson af Sverige
letmatros, Nils Bernhardt Nilsson af Sverige
letmatros, Hans Peter Ove Hjorth af Svaneke
fyrbøder, Holger Valdemar Müller af Roskilde
fyrbøder, Johan August Bergroth af Finland
fyrbøder, Thorvald Valdemar Johnbek af København
fyrbøder, Albert Olsson af Göteborg

-------
 

Dampskib Vesta af Kjøbenhavn
1. Maskinmester,
Edvard Magnus Quirinus Larsen af Kjøbenhavn
hovmester, Ivar Richter Devald af Kjøbenhavn
koksmath, Poul Ingedahl af København
matros, Martinus Petersen af Horsens
fyrbøder, Arvid Reinholdt Jacob Söderlund
af Sverige


-------


Fuldskib Viben af Kjøbenhavn
Baadsmand,
Jørgen Peder Pedersen af Middelfart

-------
 

Dampskib Væring af Kjøbenhavn
Fyrbøder,
Karl Gustafssen af Rødby

-------
 

Dampskib Wladimir Reitz af Kjøbenhavn
Kok, Christian Peter Jensen af Kjøbenhavn
fyrbøder, T. Kastrup Petersen af Kjøbenhavn

-------