Omkomne sømænd og fiskere1918
 

3mastet skonnert Activ af Helsingør
Føreren, J. Brandt af Odder
styrmand, Johan Nielsen af Odder
baadsmand, J. S. Jensen af Onsbjerg
letmatros, P. S. Pedersen af Vistoft
ungmand, P. L. Hansen af Middelfart
ungmand, Hjalmar Hansen af Middelfart
kok, A. M. Jensen af Onsbjerg

-------


3mastet skonnert
Apollo
af Svendborg
7 mand omkommet
(navnene fremgår ikke)

-------
 

3mastet skonnert Asnæs af Kjøbenhavn
Styrmand, Chr. Larsen af Kjøbenhavn
matros Martinius Sodeland af Mandal

-------


3mastet motorskonnert Asta af Kjøbenhavn
Kaptajn,
Poul de Hemmert-Hennetved af Frederiksberg
styrmand, Aage Baardsen af Aalesund
motormand, Hjalmar Olsen af Kjøbenhavn
matros, I. K. G. Petersen (hjemsted ubekendt)
matros, Frederik Johansen (hjemsted ubekendt)

-------


Motorjagt Axel af Kjøbenhavn
Skipper,
Carl Christian Oluf Johnsen af Kjøbenhavn
letmatros, Carl Valdemar Petersen
af Kjøbenhavn

-------
 

Dampskib Carl af Kjøbenhavn
Føreren, Paul Jepsen af Hellerup
1. styrmand, S. N. C. Jensen af Kastrup
2. styrmand, K. F. Hartmann af Kjøbenhavn
Baadsmand, Chr. Hansen af Faaborg
3 spanske matroser,
1 norsk matros
4 spanske fyrbødere
1 kinesisk kok
1 engelsk signal-matros
(navnene på de udenlandske søfolk fremgår ikke)

-------
 

Motorskib Columbia af Kjøbenhavn
3. maskinmester,
 Axel Constantin Hjersing Petersen
(hans hjemsted fremgår ikke)

-------
 

Dampskib Dagny af Kjøbenhavn
Kok, Carl Chr. Sørensen af Læsø
matros, Johan Karlsen af Tromsø

-------
 

Skonnert Duen af Ommel
Føreren,
Anders Christoffer Andersen af Ommel
letmatros, Helge Plesner Østbirk
kok, Herman Bager af Marstal

-------
 

3mastet skonnert E. E. Petersen af Marstal
Føreren,
Rasmus E. Rasmussen af Ommel
letmatros, Hans Larsen af Marstal

-------


Dampskib Ellen af Esbjerg
Matros, Gede
(Hans hjemsted fremgår ikke)

-------


Dampskib Eos af Esbjerg
Kaptajn, H. I. Lemmeke af Kjøbenhavn
1. styrmand, P. I. Winther- Jørgensen af Kjøbenhavn
2. styrmand, Einar Nielsen af Hornbæk
1. maskinmester, S. I. Skall af Charlottenlund
2. Maskinmester, Th. Pøhls af Frederiksborg
hovmester, Jens Lynse af Kjøbenhavn
kok, Ejnar Hansen af Kjøbenhavn
hovmestermath, Albert Jørgensen af Kjøbenhavn
matros, August Valdemar Øjersson af Aarhus
matros, L. A. C. Beljegaard af Kjøbenhavn
matros, C. Gudmundsen Heggenæs af Landnæs i Norge
matros, Søren Alfred Sørensen af Kjøbenhavn
matros, J. E. Lorentsen Faldt af Kjøbenhavn
matros, J. Gotthardt Lundell, Asarum af Sverige
fyrbøder, Olaf B. Olsen af Kjøbenhavn
fyrbøder, Jens E. M. Hansen af Kjøbenhavn
fyrbøder, Aage V. Nielsen af Kjøbenhavn
fyrbøder, Herløf A. Petersen af Kjøbenhavn
kahytsdreng, Svend Berthelsen af Kjøbenhavn

Endvidere passagerne, der var ombord:
Kaptajn, I. A. H. Krohn af Kjøbenhavn
kaptajn, Laurits Nielsen, Nordby paa Fanø
Volmer Thomsen af Kolding
hovmester, Rasmussen
maskinmester, Mortensen
maskinmester, Saunte
Niels Madsen

-------


Dampskib Europa af Kjøbenhavn
Maskinassistent, Anders Mogensen
(hans hjemsted fremgår ikke)

-------
 

3mastet skonnert Frem af Marstal
Fører Edvard Chr. Sonne af Marstal
styrmand, Johan Kristen Rasmussen af Marstal
letmatros, Nis Nissen af Marstal
kok, Kristen Henrik Friis alle af Marstal

-------


Bark Frida af Fredericia
Styrmand, Baastrup af Randers
baadsmand, Madsen af Korsør
steward, Niels Christian Andersen af Svendborg
matros, Otto Gerster af Langeland
matros, Niels Peter Nielsen af Kulsø ved Vordingborg
matros, Arne Ott af Kjøbenhavn
matros, Arnold Jørgensen af Tranekær

-------
 

Fiskekvase Fylvia af Sletten
3 mand omkommet
(ingen yderligere oplysninger)

-------


Skonnert H. C. Grube af Marstal
1ste styrmand og
matros, Søren Isaksen
(hans hjemsted ikke oplyst)

-------

 

Dampskib Helene af Kjøbenhavn
1. Maskinmester,
Martin Arentzen af Kjøbenhavn

-------


3mastet skonnert Heimdal af Marstal
7 mand omkommet
(ingen yderligere oplysninger)

-------
 

Skonnert Hroar af Svendborg
3 mand omkommet
(ingen yderligere oplysninger)

-------
 

Dampskib Indien af Kjøbenhavn
 Kaptajn, A. Vibe-Kierulff af Kjøbenhavn
1. styrmand, Sten Liljefalk af Kjøbenhavn
3. styrmand, Sørensen af Kjøbenhavn
1. maskinmester, C. G. Lasson af Kjøbenhavn
2. maskinmester, V. Grønholm af Kjøbenhavn
maskinassistent, Fagerlund af Kjøbenhavn
baadsmand, S. T. Petersen af Kjøbenhavn
 matros, C. V. Olsen af Kjøbenhavn
matros, C. P. Jørgensen af Kjøbenhavn
matros, L. Skytte-Larsen af Kjøbenhavn
ungmand, V. Hansen af Kjøbenhavn
fyrbøder, C. F. E. Petersen af Kjøbenhavn
fyrbøder, G. F. Wulff af Kjøbenhavn
fyrbøder, F. C. Richardsen af Kjøbenhavn
fyrbøder, A. I. A. Søndervang af Kjøbenhavn
fyrbøder, V. Hansen af Kjøbenhavn
fyrbøder, E. W, Larsen af Kjøbenhavn
fyrbøder, I. P. Petersen af Kjøbenhavn
kammerdreng, N. Lund af Kjøbenhavn
letmatros, F. E. Mogensen af Aarhus
messedreng, G. H. Braun af Assens
kok, N. Øhn af Norge
fyrbøder, A. Nielsen af Norge
fyrbøder, N. G. Nvstrøm af Sverige
fyrbøder, A. Jørgensen af  Sverige
tømmermand, Lempiainen af Finland
fyrbøder, S. Homer af Rusland
kahytsdreng, Ah Sing af Kina
kahytsdreng, Koh Sing af Kina

-------
 

2mastet fiskefartøj J. L. Ginge af Esbjerg
Føreren, Christian Jacobsen af Hjerting
Anton Nielsen af Esbjerg

-------


Dampskib Jungshoved af Kjøbenhavn
Fyrbøder, Valdemar Olsson
(hans hjemsted ikke oplyst)

-------
 

Galease Karen af Strynø
2 mand omkommet
(ingen yderligere oplysninger)

-------
 

Fiskefartøj Karen af Esbjerg
Føreren, Jørgen Hansen Samsig (61 år)
Frits Bergelius Hansen (28 år)
Anton Peder Christensen (28 år)
Peder Nielsen (30 år)
Mikkel Peder Andersen (17år)

-------
 

Galease Kathinka af Kjøbenhavn
Føreren, Søren Christian Vallentin af Sundby
ungmand,
Peder Christian Christensen af Skagen

-------


Kvase
Kerteminde af Kjerteminde
Fisker,
Jens Christian Jensen af Kjerteminde

-------


Skonnert Mine af Svendborg
6 mand omkommet
(ingen yderligere oplysninger)

-------
 

Bark Orkney af Aalborg
Skibsfører, N. J. Pedersen
2. styrmand Johansen
hovmester, Jørgen Steffensen
matros, Caspersen
matros, Petersen
(hjemstederne, for de omkomne er ikke nævnt)

-------


Skonnert Queen af Klaksvig (Færøerne)
Fisker,
Joen Eli Hansen af Nordøre


-------


Motorskib Samsø af Kalundborg
1. Styrmand, Harald Jørgensen af Randbøl St.
2. styrmand, Christian Rasmussen af Aarhus
1. maskinmester, Carl Jørgensen af Kjøbenhavn
2. maskinmester, Einer Thorvald Lous af København
hovmester, I. Larsen af Aarhus
messedreng, Arthur D. T. Jessen af København
matros, Gudmundir V. Sigurdsson af Odense
matros, Carl V. Sørensen af Aalborg
letmatros, Ole Jensen af Aarhus

-------
 

Kutter Skarphjedinn af Trangisvaag
Fisker,
Niels Jakob Frederik Frederiksen af Tveraa

-------
 

Dampskib Uranienborg af Kjøbenhavn
Tømmermand,
A. Høglund
(hans hjemsted ikke oplyst)

-------