Fartøjets navn  AGNES  
 Fartøjets nr.  F. N.
 Nyt kendingssignal    Gl. kendingssignal  NKLM
 Fartøjets kontrol nr.    Gl. kontrol nr.  
 Hjemmehørende  Frederikshavn    
 Tidligere navne  ex. Lougen*    

 

 Teknisk data:  År  År  År  År  År  
   1873          
             

 Materiale

 E.          

 Længde

           

 Bredde

           

 Dybte (midtskibs)

  5          
             

 Register-tons:

           

 Brutto

  19          

 Netto

           

 HK

           

 

  Fartøjsbeskrivelse: Kvase, bygget 1873 på H. Illums Værft ved Middelfart.
                                  Skonnert rigget 1887.

 

 

 Ejerforhold:

  Årstal:

 Førerens navn, erhverv, adresse, by:   Rederens navn, erhverv, adresse, by: 

1887

 Nielsen  H. P. Michelsen, København

 

 Fartøjets skæbne:
 

 

 Noter: Overført - fra København.
                
            *   Middelfart Avis - den 1-8-1873.
             
En smuk lille Skonnert paa 21 Tons løb i Lørdags af Stabelen
                 hos Skibbygmester H. Illums Værft ved Middelfart.
                 Den er bygget for d'Hrr. P. Thuesen af Kjøbenhavn og Skipper C. Nielsen af Troense
                 og fik Navnet "Lougen".
 

 

 Kildehenvisninger: 1 -