Fartøjets navn  martin
 Fartøjets nr.  F. N. 155
 Nyt kendingssignal    Gl. kendingssignal

 

 Fartøjets kontrol nr.      
 Hjemmehørende  Frederikshavn
 Tidligere navne  ex. S. 181 - Martin    

 

 

 

 Teknisk data:

 År

 År

 År

 År

 År

 
   1908          
             

 Materiale

 E. Kl.          

 Længde

  28.5          

 Bredde

  10.4          

 Dybte (midtskibs)

    4.7          
             

 Register-tons:

           

 Brutto

   7.87   7.87        

 Netto

   7.27   2.27        

 HK

     8          


 

  Fartøjsbeskrivelse: 1 mastet åben båd med brønd og hjælpeskrue,
                              
bygget 1910, af C. Ovesen, Skagen.
                                     Målerbrev, dateret Skagen, den 6. oktober 1910.

                                       Middelfyldig bov, glat stævn.
                                       Spidsgattet
                                    
                                       Forsynet med en petroleumsmotor,
                                       og en 2 bladet skrue, fra Kramper & Jørgensen, Horsens.
                                       Pris: 3000 kroner.   
 
                                       Fartøjet får lagt dæk og bliver til halvdæksbåd. (årstal ikke opgivet).
                                                                         

 

 Ejerforhold:

  Årstal:

 Førerens navn, erhverv, adresse, by: 

 Rederens navn, erhverv, adresse, by: 

1916

 Chresten Akselsen, fisker, Frederikshavn  Chresten Akselsen, fisker, Frederikshavn
1916 - 1918  Chresten Akselsen,
 fisker, Frederikshavn 50/100 part
 Valdemar Gelhardus Eriksen,
 fisker, Frederikshavn 50/100 part
 Valdemar Gelhardus Eriksen,
 er bestyrende reder
1918 - 1920  Valdemar Gelhardus Eriksen,
 fisker, Frederikshavn
 Valdemar Gelhardus Eriksen, Frederikshavn
 Fuldbemægtiget er: Fiskeeksportør,
 Peter Rasmus Knudsen, Frederikshavn

 

 

 Fartøjets skæbne:

 

 Noter: Overført - fra Skagen, i maj måned 1916.
 
             Samme år, 1916 -
sælger Chresten Akselsen en halvpart i fartøjet,
                              ifølge skøde, dateret Frederikshavn, den 9. november 1916 til:
                              Valdemar Gelhardus Eriksen, Frederikshavn.
             
                 Ifølge skøde - dateret Frederikshavn, den 26. marts 1918 afhænder Chresten Akselsen,
                              sin halvpart af fartøjet til: V. G. Eriksen, som nu er eneejer af fartøjet.
                 

                  Solgt - ifølge skøde, dateret Frederikshavn, den 16. august 1920 til:
                               Vilhelm Peter Christiansen, Læsø.

                  Overført - til Læsø.
                  Fartøjet får navneforandring til "Oda" ved resolution,
                  fra Handel- og Søfartsministeriet, den 15. oktober 1920.
 

 

 Kildehenvisninger: 2 - 6 -