Fartøjets navn  immanuel
 Fartøjets nr.  F. N. 117
 Nyt kendingssignal    Gl. kendingssignal

 

 Fartøjets kontrol nr.      
 Hjemmehørende  Sæby
 Tidligere navne      

 

 

 

 Teknisk data:

 År

 År

 År

 År

 År

 
   1911          
             

 Materiale

 E. F. Kl.          

 Længde

  36.8          

 Bredde

  13.5          

 Dybte (midtskibs)

    4.9          
             

 Register-tons:

           

 Brutto

  11.81          

 Netto

   4.85          

 HK

     10          


 

  Fartøjsbeskrivelse: 1 mastet fiskefartøj med brønd og hjælpeskrue,
                             
bygget 1911, af J. P. Carstensen, Korsør.
                                    Målerbrev, dateret Korsør, den 11. maj 1911.

                                     Et dæk, middelfyldig bov, glat stævn.
                                     Rundgattet.
                                     Ingen inderklædning.
                                    
                                     Forsynet med en petroleumsmotor,
                                     og en 2 bladet omstyrbar skrue, fra "Dau", København.
                                     Pris: 3200 kroner.   
                               

 

 Ejerforhold:

  Årstal:

 Førerens navn, erhverv, adresse, by: 

 Rederens navn, erhverv, adresse, by: 

1911 - 1919

 Carl Vilhelm Larsen, fisker, Sæby ½ part
 Hjalmar Hans Peter Frederik
 Laurits Osvald Larsen, fisker, Sæby ½ part
 Carl Vilhelm Larsen, Sæby
 
1919  Carl Vilhelm Larsen, fisker, Sæby  Carl Vilhelm Larsen, Sæby
 Befuldmægtiget er: Fru Christine Larsen,
 Strandgade nr. 16, Sæby pr. 11/3 1919.

 

 

 Fartøjets skæbne:
 

 

 Noter: Ifølge - skøde, dateret Sæby, den 7. januar 1919 er Carl Vilhelm Larsen eneejer,
                              da Hjalmar Hans Peter Frederik Laurits Osvald Larsen, har afhændet sin halvpart.

             Solgt - ifølge skøde, dateret Sæby, den 11. marts 1919 til:
                         Christian Emil Mikkelsen, Skagen.

             Overført - til Skagen. Fører nu navnet "S. 7 - Immanuel".
 

 

 Kildehenvisninger: 2 - 6 -