Fartøjets navn  esther
 Fartøjets nr.  F. N. 27
 Nyt kendingssignal    Gl. kendingssignal

 

 Fartøjets kontrol nr.      
 Hjemmehørende  Sæby
 Tidligere navne  ex. F. N. 27 - Nordstrand  ex. S. 96 - Nordstrand  

 

 

 

 Teknisk data:

 År

 År

 År

 År

 År

 
   1905          
             

 Materiale

 E. Kr.          

 Længde

   31.6          

 Bredde

   12.0          

 Dybte (midtskibs)

    4.4          
             

 Register-tons:

           

 Brutto

   8.95          

 Netto

   3.02          

 HK

    10          


 

  Fartøjsbeskrivelse: 1 mastet fiskefartøj med brønd og hjælpeskrue,
                                       bygget i 1905, af N. Olsen, Frederikshavn.                                                                     
                                       Målerbrev dateret, Frederikshavn, den 6. marts 1906.
 
                                       Et dæk, middelfyldig bov, glat stævn.
                                       Rundgattet.
                                       Ufuldstændig inderklædning.

                                       Forsynet med en petroleumsmotor,
                                       og en fast skrue med bevægelige blade, fra Fabrikken "Dan", København.
                                       Pris: 3000 kroner.                                                                
                                      

 

 Ejerforhold:

  Årstal:

 Førerens navn, erhverv, adresse, by: 

 Rederens navn, erhverv, adresse, by: 

1910 - 1924  Johannes B. Hyttel, fisker, Sæby 1/4 part
 Thomas Herman August Isaksen,
 fisker, Sæby 1/4 part
 Valdemar B. Sørensen,
 fisker, Sæby 1/4 part
 Niels Peter Kongsbak, fisker, Sæby 1/4 part
 
 Johannes B. Hyttel og
 Thomas Herman August Isaksen
 er bestyrende redere
1924 - 1926  Victor Rudolf Heisel, smed, Frederikshavn
 Chr. Andersen, mester, Nykøbing Mors
 Victor Rudolf Heisel, Frederikshavn
 er bestyrende reder
1926 -  Anton Chr. Andersen, fisker, Læsø  Anton Chr. Andersen, fisker, Læsø
 Befuldmægtiget er: K. Larsen pr. 23/11 1926

 

 

 Fartøjets skæbne:

 

 Noter: Overført - fra Sæby.
     
             
Fartøjet får ved resolution fra Handelsministeriet, af den 28. april 1923 navneforandring til "Esther".

              Solgt -
ifølge auktionsskøde, dateret den 29. august 1924 til:
                               Victor Rudolf Heisel, Frederikshavn og Chr. Andersen, mester, Nykøbing Mors.
              
                 Overført - til Frederikshavn. 

              Solgt - ifølge skøde, dateret den 11. maj 1926 til:
                              Anton Chr. Andersen, Læsø.

                 Overført - til Læsø. 
                                            

 

 Kildehenvisninger: 2 - 6 -