Fartøjets navn  emily
 Fartøjets nr.  F. N.
 Nyt kendingssignal    Gl. kendingssignal

 

 Fartøjets kontrol nr.      
 Hjemmehørende  Frederikshavn
 Tidligere navne  ex. Emma    

 

 

 

 Teknisk data:

 År

 År

 År

 År

 År

 
   1911  1912        
             

 Materiale

 E. F. Kl.          

 Længde

  41.0          

 Bredde

  16.0          

 Dybte (midtskibs)

   4.9          
             

 Register-tons:

           

 Brutto

 17.68  17.68        

 Netto

   5.90    5.90        

 HK

       12        


 

  Fartøjsbeskrivelse: 1 mastet dæksbåd, med hjælpeskrue,
                              
bygget i Sverige. (årstal ukendt)
                                       Målerbrev dateret, Frederikshavn, den 11. september 1911.

                                       1 dæk, middelfyldig bov, glat stævn.
                                       Spidsgattet.
                                       Ufuldstændig inderklædning.

                                       1912 - forsynes den med en petroleumsmotor,
                                       og en 2-bladet omstyrbar skrue, fra Frandsens Jernstøberi, Holbæk.
 

 

 Ejerforhold:

  Årstal:

 Førerens navn, erhverv, adresse, by: 

 Rederens navn, erhverv, adresse, by: 

1911 - 1912  Hans Henrik Stougaard,
 fabrikant, Frederikshavn
 Hans Henrik Stougaard,
 fabrikant, Frederikshavn
 Fuldbemægtiget er:
 skibsbygger H. Chr. Nielsen, Frederikshavn

 

 

 Fartøjets skæbne:

 

 Noter:  Indført - fra Sverige med navnet "Emma" , den 11. september 1911.
    
                  Solgt (1912) -
til L. P. Larsen, Hals. Men fartøjet overføres først i 1914 til Aalborg.

                  Videresolgt - ifølge skøde, dateret Frederikshavn, den 24. februar 1914 til:
                                          Chr. Emil Als, købmand, Hals. 

                  Fartøjet får ved en resolution fra Handels og søfart ministeriet navneforandring til: "Helene"
             
Fartøjet bliver nu registreret som fiskefartøj.
              
              Overført -
til Hals (Aalborg).
 

 

 Kildehenvisninger: 1 - 2 -