Kildeanvendelser:

 

Følgende kilder er blevet brugt:

1. = Flagbøgerne fra 1843 til 2000

2. = Fiskeriårbøgerne fra 1894- 2000

3. = Udslettelsesprotokollerne (solgt, forlist, ophugget)

4. = Beretningen om "Kapsejladsen for Fiskefartøjer med Dam
        ved Frederikshavn i aaret 1889 og 1894

5. = Gamle aviser, udklip m.m.  

6. = Fortegnelse for både under 20 tons brutto.

7. = Fortegnelse for både under 5 tons brutto.

8
. = Søstatistikulykker

9. = Synsforretninger, vedrørende skibe 1907-1919, Skagen Købstad
 

10. = Fortegnelse over omkomne søfarende 1914 - 1918