Middelfart

 A    
 Ane (kv)  Anne Marie (kv)  Anna Dorthea (kv)
 Anna Maria (kv)  Anne Kirstine (kv)  Albina (kv)
 Anne Marie (kv)  Argo (kv)  Anna Dorthea (kv)
   Albatros (kv)  
     
     
 B    
     
     
     
     
 C    
 Carl (kv)  Caroline Marie (kv)  Constance (kv)
 Confidence (kv)  Concordia (sl)  Carl (kv)
 Christine (kv)  Christine Vilhelmine (sl)  
     
   Charles & William (kv)  
     
     
 D    
 De tvende Brødre (kv)  De trende Brødre (sl)  De fire Sødskende (kv)
 De tvende Brødre (sl)  Den 3die Mai (kv)  Den 15de Februar (kv)
     
   De tre Brødre (aabd)  
     
     
 E    
  Emilie (aabd)  Eenlige Anna (kv)  Else Kirstine (kv)
     
     
     
 F    
     
 Falken (kv)  Femtende Februari (kv)  Fylla (kv)
     
   Fredshaabet (kv)  
   Frem (db)  
     
     
 G    
 Gloria (ff)    
     
     
 H    
 Havlit (kv)  Havørnen (kv)  
 Haabet (kv)  Henner Friser (kv)  Henrikke (kv)
 Hanne (kv)  Hekla (kv)  Haabet (kv)
 Hav-Lykke (hdb)    
     
     
     
 I    
 Immanuel (kv)  Ingeborg (kv)  
     
     
     
 J    
 John Frederick (kt)  Johanne (aabd)  Johanne Margrethe (kv)
 Johanne Margrete (kv)  Jylland (kv)  
   Johanne (kv)  
     
     
     
     
 K    
 Karen Kirstine (kv)  Kronprindsesse Caroline (sm)  Karens Minde (kv)
 Karen Marie (ff)  Karen Marie (kv)  
 Kvik (df)  Kathrine (ff)   Kattegat (hdb)
    Katrine (kv)  
     Kirstine (kv)
     
     
     
 L    
     Lykken (kv)
     
     
     
 M    
 Maren Line (kv)  Mindet (kv)  Meta (kv)
 Maria (kv)  Mindet (kv)  Marie (kv)
 Marie Christine (kv)    Mariane (kv)
 Martine (aabd)  Mine (sl)  
 Marie (hdb)  Maries det gjenfødte Haab (kv)  Maagen (kt)
    Maja (bd)  Maagen (hdb)
     
     
     
 N    
 Nordan (db)  Nicoline (kv)  Nicoline (kv)
     
     
     
 O    
     
     
     
     
 P    
     
     
     
     
 Q    
     
     
     
 R    
     
     
     
     
 S    
  Slesvig (aakv)  Slesvig (aakv)  Søridderen (kv)
  Sophie Lutz (kv)  Sea Nymph (db)  
     
     
     
 T    
   Tordenskjold (aabd)  
     
     
     
 U    
     
     
     
 V    
 Vagn Jacobsen (kv)    
     
  Venus (db)    
     
     
 W    
  Willemoes (df)    
     
     
 Z    
     
     
     
 X    
     
     
     
 Y    
     
     
     
 Æ    
     
     
     
 Ø    
 Ørnen (sl)    
     
     
 Å