Fartøjets navn  gloria
 Fartøjets nr.  M. T. 247
 Nyt kendingssignal    Gl. kendingssignal

 

 Fartøjets kontrol nr.      
 Hjemmehørende  Baaring pr. Asperup
 Tidligere navne  ex. V. - Gloria  ex. E. - Gloria  ex. A. S. - Gloria

 

 

 

 Teknisk data:

 År

 År

 År

 År

 År

 
   1917          
             

 Materiale

 E. B. F. Kr.          

 Længde

  29.4          

 Bredde

  10.4          

 Dybte (midtskibs)

   4.8          
             

 Register-tons:

           

 Brutto

   8.36          

 Netto

            

 HK

     12          


 

  Fartøjsbeskrivelse: 1 mastet fiskefartøj med brønd og hjælpeskrue.
                                      Bygget 1917, i Brønsodde pr. Vejle af A. Ustrup.
                                      Bilbrev dateret, Brønsodde pr. Vejle, den 28. januar 1918.
                                      Målerbrev dateret, Vejle, den 28. januar 1918.   

                                     1 dæk, 1 mast,
                                     Middelfyldig, med glat udfadende stævn
                                     Rundgattet.
                                     Ufuldstændig inderklædning.
                          
                                     Forsynet med en 4 takts petroleumsmotor
                                     og en 2-bladet omstyrbar metalskrue fra Kramper & Jørgensen, Horsens

 

 

 Ejerforhold:

  Årstal:

 Førerens navn, erhverv, adresse, by: 

 Rederens navn, erhverv, adresse, by: 

1922

 Laurids Chr. Larsen, fisker, pr. Baaring pr. Asperup  Laurids Chr. Larsen, fisker, pr. Baaring pr. Asperup
 Fuldbemægtiget er: R. J. Larsen pr. 8. april 1922

 

 

 Fartøjets skæbne:

 

 Noter: Overført - fra Varde

               

 

 Kildehenvisninger: 6 -