Fartøjets navn  marie
 Fartøjets nr.  R. Ø. 380
 Nyt kendingssignal    Gl. kendingssignal

 

 Fartøjets kontrol nr.      
 Hjemmehørende  Allinge
 Tidligere navne      

 

 

 

 Teknisk data:

 År

 År

 År

 År

 År

 
   1910          
             

 Materiale

 E. Kl.          

 Længde

  41.0          

 Bredde

  11.0          

 Dybte (midtskibs)

    5.3          
             

 Register-tons:

           

 Brutto

 13.60          

 Netto

   8.59          

 HK

           


 

  Fartøjsbeskrivelse: 1 mastet fiskekvase,
                                     bygget 1860, af L. F. U. Kaas, Thurø.
                                     Bilbrev dateret, Thurø, den 1/10 1860.
                                     Målerbrev dateret, Allinge, den 21. oktober 1910.
                                    
                                     Ombygget og forlænget i Svendborg 1880 af L. Møller.
  
                                     Et dæk, middelfyldig bov, glat stævn.
                                     Ufuldstændig inderklædning.
                           

 

 Ejerforhold:

  Årstal:

 Førerens navn, erhverv, adresse, by: 

 Rederens navn, erhverv, adresse, by: 

1910 - 1913

 Niels Mikkelsen, skipper, Allinge  Niels Mikkelsen, skipper, Allinge
 Fuldbemægtiget er:
 Stenhugger, Chr. Jacobsen, Allinge
1913 - 1916  Niels Mikkelsen, skipper, Allinge  Anders Hildebrandt, Hasle pr. 1913

 

 

 Fartøjets skæbne:
 

 

 Noter: Overført - fra Sønderborg.

             Solgt - ifølge auktionsskøde, dateret København, den 7. juni 1916 til:
                          Kaj Niels Charles Karlson, København.

             Overført - til København.

 

 

 Kildehenvisninger: 2 - 6 -