Bøde i Metermål


For Maal.

Alle hidtil gældende Maal (Alen, Potter o.s.v.) er fra den 1. April 1912 ulovlige,
 og Brugen af dem i Handel og Vandel kan straffes med bøder fra 10 til 100 Kroner
 samt Konfiskation af Maalene.

I Stedet indføres, det under den franske Revolution, opfundne Tidelingsmaalsystem.
Enheden for Længdemaal er Meteren.
Enheden for Flademaal er Kvadratmeteren.
Enheden for Rummaal er Kubikmeteren, det vil sige størrelsen af 1 terning,
hvis Kanter hver er 1 Meter.For Vægt.

Af hidtil gældende Lodder er de Lispundsystemet tilhørende Lodder ulovlige.
Lispundsystemet, der opfandtes af Ole Rømer,
 under Christian den Femte, er dermed afskaffet.

Derimod er for en Overgangsperiode af 3 Aar,
 det nuværende Tidelingssystem (system af 1861)
af Vægt (dvs. 1, 2, 5. 10 og 100 Pundslodder) stadig tolereret
og Omsætning kan, indenfor denne Periode fremdeles finde Sted i Pund.

Men samtidig - altså fra den 1. April - indføres for Vægt det internationale System:
Enheden for Vægt er Kilogrammet, som er Vægten af 1 Liter Vand.


Vi vil med andre Ord i de følgende 3 Aar have to sideordnede Vægtsystemer,
 af hvilke det danske Pundsystem vil have Livskraft gennem Traditionen,
 medens det internationale Kilogram-System støtter sig til Fremtiden
Metersystemet Indførelse

Den 1. April 1912 traadte meterloven i Kraft,
og som det altid synes at skulle gaa med store og gennemgribende Love,
 der gennem mange Aar er blevne diskuterede, kommer den
 - nu da den endelig træder i Kraft - noget bag paa Publikum.
 


Kilde: Fiskeritidende