Omkomne sømænd og fiskere1912

3mastet skonnert
Ansgar
af Marstal
Styrmand,
Carl Jensen af Bøjden


-------


3mastet skonnert
Britannia
af Thurø
Ungmand, Karl Marius Poulsen
af Holsø
(druknet under badning)


-------


Fiskefartøj Ebenezer af Skagen
Fisker,
Emil Christensen Lundholm
af Skagen

-------
 

Skonnert Ella af Vejle
Kaptajn, Anders Peter Thomsen af Vejle
ungmand, Niels Marius Andersen
af Kjølstrup

-------


Dampskib  Erik af Kjøbenhavn
Messedreng, Carl Lauritz Christensen
af Kastrup
(Antagelig druknet under badning)

-------


Skonnert Esther af Svendborg
Kok Anders Christian Jensen
af Glæsborg

-------


3mastet skonnert Felix af Rudkjøbing
Ungmand,
Niels Chr. Jørgen Pedersen af Nibe

-------


Jagt Forsøget af Mariager
Føreren,
Jørgen Christian Jørgensen
af Hobro

-------


3mastet skonnert
H. C. Jensen af Thurø
Letmatros,
Vilhelm Jensen af Kjøbenhavn

-------
 

Skonnert Kathinka af Marstal
Letmatros, Jørgen Christian Jensen
af Aarhus

-------
 

Dampskib Kursk af Kjøbenhavn
Kaptajn, Johan Herman Wiencke
1. styrmand, J. TH. Steffen
2. styrmand, J. P Johnnsen
1. maskinmester, G. J Rasmusen
2. maskinmester, M. E. Jensen
hovmester, Niels Malvig Chr. Nielsen
kok, Rasmus Herman Henriksen
matros, Valdemar J Poulsen
matros, N. H. A Jönsson
matros, Jens Chr. Mikkelsen
letmatros, Emil Frederik Hansen
fyrbøder, Niels Thøgersen Nielsen
fyrbøder, Carl Anton Linddahl
fyrbøder, Jens Chr. Andersen
fyrbøder, Carl H. I Ahlquist
messedreng, Oluf Therkelsen Christensen
kahytsdreng Adrianus Nordhock
alle af Kjøbenhavn
tømmermand, Henrik B. Löfwall af Skiftinge
matros, Anders H. Holm af Rønne
matros, Einar E. H. Åström af Sverige
(Anmærkning:
2 af de 7 passagerer:  var den ene kaptajn,
 Johan Herman Wiencke' hustru - hendes navn fremgår ikke,
 den anden en belgisk lods)

-------


Galease Mariane af Aalborg

 
Ungmand,
 Magnus Petersen af Agersborg

-------
 

3mastet skonnert Noah af Svendborg
Ungmand,
Johan Johansen af Kragsbølle

-------
 

2mastet kutter Olivia af Thorshavn
Kaptajn,  Napoleon Andreasen
fisker, Kristoffer Ziska
kok, Joen Jacobsen af Thorshavn
bedstemand, Johannes Frederik Niclasen af Kirkebø
fisker, Anton Danielsen
fisker, Peter Petersen
fisker, Peter J. S. Petersen
fisker, Martinius Zachariasen af Hestø
fisker, Joen Dam Joensen
fisker, Daniel Johannes Johannesen
fisker, Zacharias Djurhuus af Kallefjord
fisker, Peter Niclasen af Velbestad
fisker, P. M. F. Danielsen af Hvidenæs
fisker, Peter Johannes Jacobsen af Fuglefjord
fisker, Joen Henriksen af Haldorsvig

-------


Trawldamper Olearia af Grimsby
Fiskeskipper, Ole Olsen
fisker, Hans Pauli Olsen
fisker, Hans Jacob Jacobsen
fisker, Joen Jacob Jacobsen
fisker, Niels Jensen
alle af Svinø

-------


Skonnert Paket af Gudhjem
Kaptajn, Johannes Jensen
af Gudhjem

-------


2mastet kutter Research af Sandevaag
Fisker, Poul Johannes Jacobsen
af Slettenæs

-------
 

Fiskefartøj Sikar af Esbjerg
Skipper,
Christian Enevoldsen af Esbjerg

-------
 

3mastet skonnert Standard af Svendborg
Styrmand,
 Rasmus Clausen Rasmussen
af Svendborg

-------
 

Fiskekutter Teisten af Trangisvaag
Kaptajn,
Morten Jespersen af Tveraa

-------


Fiskekutter Thorshavn af Trangisvaag
Skipper Johan Carl Smidt af Tveraa
fisker, Joen Hendrik Hendriksen
fisker, Ole Joensen af Skuø
fisker, Daniel Michael Johannessen af Sand
fisker, Johannes Justesen af Norddeble

-------


Skonnert Urania af Svendborg
Ungmand, Valdemar Theodor Christensen
af Kjøbenhavn

-------


Motorkvase Vendsyssel II af Frederikshavn
Kaptajn, Frederik Bast
af Frederikshavn

-------

Skonnert Venus af Marstal
Ungmand,
Kjeld Marius Kjeldsen af Lime

-------
 

Dampskib Volmer  af Kjøbenhavn
1. Styrmand, Jes Mikkelsen af Sønderho
2. styrmand, Morten Thomsen af Nordby
1. maskinmester, H. Christensen af København
2. maskinmester, P. G. Møller af Rønne
maskinassistent, J. A. Petersen af København
fyrbøder, F. Ibens af Tyskland
fyrbøder, W. Klaudius af Tyskland

De 8 mand, som gik ned med skibet var:
kok, C. P. Jonasson af Odense
opvarter, A. Jensen af Slagelse
tømmermand, Amelung af Kiel
fyrbøder A. Adloff af Crefeld
fyrbøder, F. Dogmar
letmatros, E. Schneyer
letmatros, H. Hagerstrøm
messedreng, Hamah Venkrern
(de sidste 4 med ubekendt hjemsted)
 

-------